Myofasciale pijn en dry needling: wat is het en hoe kan Care4 helpen?

Bij myofasciale pijn zal er een duidelijk voelbare gespannend band zijn in de spier met daarin drukgevoelige trigger points, die pijn kunnen geven lokaal of op afstand (= gerefereerde pijn). Zo kan een triggerpunt in de hals hoofdpijnklachten veroorzaken, een trigger point in de schouderspieren pijn geven in arm of hand, of kan de bilspier pijn geven ter hoogte van de rug of uitstralen tot in het been.

Soms wordt er ten onrechte gedacht dat het om ‘zenuwpijn’ gaat of om een hernia. Myofasciale pijn wordt eerder omschreven als zeurend of knagend, terwijl bij zenuwpijn de klachten eerder schietend, brandend of tintelend van aard zijn. Naast pijn is er eveneens sprake van een beperkte beweeglijkheid of pijn bij bewegen. Myofasciale pijn kan aanwezig zijn lang nadat de oorzaak van je klachten verdwenen is.

Wat is de oorzaak van myofasciale pijn?

  • Acuut trauma zoals een kneuzing of een verrekking (bv. verheffen, pijn bij plotse beweging, sportletsels).

  • Overbelasting door langdurig dezelfde beweging te maken (bv. tenniselleboog).

  • Langdurig statisch aanspannen van een spier.

  • Overbelasting door een foutieve (werk)houding.

  • Psychologische factoren zoals stress, waardoor er verhoogde spierspanning kan optreden.

  • Langdurige inactiviteit (bv. na immobilisatie) waardoor de spier gaat verstijven.

Hoe gaan we te werk en wat voel je tijdens de behandeling?

Nadat we het pijnlijke triggerpunt hebben geïdentificeerd, gaan we de huid eerst reinigen, waarna we een zeer fijne en steriele naald zullen inprikken in de huid. Dit inprikken is volledig pijnloos. Nadien zal de naald naar het triggerpoint worden gebracht. Dit kan lokaal een dof of zwaar gevoel geven. Op het moment dat we het triggerpunt aanprikken, zal er een local twitch response optreden. Dit is een oncontroleerbare korte samentrekking van de spier, waarbij soms ook je typische uitstralingspijn kan worden uitgelokt. Nadien zal er met de naald op en neer worden bewogen (= fanning) rondom het triggerpunt om alle vezeltjes van de spier los te maken.

In sommige gevallen kan er ook een vegetatieve reactie optreden waarbij je begint te zweten of een lichthoofdig gevoel kan krijgen. Dit gevoel is van voorbijgaande aard. Soms kan er een kleine puntbloeding optreden, maar die stolt onmiddellijk. Daarom dien je voor de behandeling ook aan te geven of je bloedverdunners gebruikt.

Wat voel je na de behandeling?

De eerste uren na de behandeling zal er spierstijfheid optreden of zal de injectieplaats aanvoelen als een blauwe plek. Dit is volledig normaal. De uren en dagen nadien zal deze napijn afnemen waarbij er een aanzienlijke verbetering is in de bewegelijkheid en een afname van uw pijnklachten.